Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Giáo viên

Cô Moon:
+ Thủ khoa thạc sĩ ngôn ngữ học, GVSU, Mỹ. + Thuyết trình tại nhiều hội thảo quốc tế tại Mỹ về phát âm tiếng Anh và học tiếng Anh
+ Dạy tiếng Anh trên vnexpress.net
+ Dạy tiếng Anh cho học sinh ở Mỹ và người nhập cư tại Mỹ
Thầy Quang:
+ Thạc sĩ tại Mỹ.
+ Thuyết trình hội thảo quốc tế tại Mỹ về phát âm tiếng Anh.
+ Dạy tiếng Anh trên Vnexpress.net

See more

Thư viện

Thư viện ảnh học viên Moon ESL

See more

Học phát âm tiếng Anh tại Moon ESL

Nói tiếng Anh như người Mỹ

See more

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube