Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Bí quyết nghe phân biệt âm cuối /s/ và /z/

Cách phân biệt âm cuối là /s/ và /z/ trong tiếng Anh.
Làm thế nào phân biệt được lúc nào người ta nói là: “I hear a bus”; hay “I hear a buzz”?
Video hướng dẫn của thầy Quang Nguyen

Cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của bạn tại đây

Video liên quan

Nhìn mặt chữ, đoán phát âm trong tiếng Anh
Cách phân biệt Ms. Miss và Mrs.
phân biệt âm ɒ và ɒr trong potty và party

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube