Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Cách nhấn trọng âm trong cụm động từ (phrasal verb)

Trong câu: “you should never give up”, bạn sẽ nhấn nhiều hơn vào “give” hay “up”? Xem video hướng dẫn của thầy Quang Nguyen để biết cách nói chính xác và tự nhiên.

Video liên quan

Trọng âm trong cụm trạng từ – tính từ
Nhìn mặt chữ, đoán phát âm trong tiếng Anh
Cách phân biệt Ms. Miss và Mrs.

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube