Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Cách nói: “tránh xa cái gì”

Video nằm trong series: “mỗi ngày 1 từ mới” của Moon ESL.

Video liên quan

Cách nói: “trẻ lòng” trong tiếng Anh
Cách phát âm từ “difficult”
Cách nói: “làm ai phấn khích” trong tiếng Anh

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube