Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Cách nói: “tránh xa cái gì”

Video nằm trong series: “mỗi ngày 1 từ mới” của Moon ESL.

Video liên quan

Lỗi phát âm điển hình của người Việt
3 phương pháp luyện tập giúp Moon nói tiếng Anh như người Mỹ
“In good hands” nghĩa là gì?

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube