Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Cách xác định và nhấn trọng âm phụ trong tiếng Anh

Làm thế nào để biết trọng âm phụ nằm ở đâu? Làm thế nào để phát âm chuẩn trọng âm phụ trong một từ tiếng Anh dài? Cùng thầy Quang, giáo viên tiếng Anh tại Moon ESL, học cách xác định và nhấn trọng âm phụ với từ declaration, individual, và preparation.

Video liên quan

Phân biệt âm “th” trong tiếng Anh và tiếng Việt
Bí quyết nghe phân biệt âm cuối /s/ và /z/
Cách nhấn trọng âm tiếng Anh

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube