Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Khóa học

lớp giao tiếp ABC plus
  • Iker Phương
  • 2 com.
12Th12 2015

Giao tiếp tiếng Anh cho người bắt đầu (Speak ABC)

1. GIỚI THIỆU KHÓA GIAO TIẾP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU (SPEAK ABC)
1.1. Ai nên học khóa Speak ABC?
Khóa Speak ABC chỉ nhận học viên đã học qua lớp Speak like Americans (Phát âm cơ bản).
Học tiếng Anh, trình

lớp giao tiếp speak with confidence plus
  • Iker Phương
  • 0 com.
12Th12 2015

Speak with Confidence

 1. GIỚI THIỆU KHÓA GIAO TIẾP TIẾNG ANH TỰ TIN (SPEAK WITH CONFIDENCE)
1.1. Ai nên học khóa Speak with Confidence?
Bạn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh… Nhưng, bạn chưa tự tin? Bạn muốn mình tự tin khi sống, làm việc trong môi

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube