Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Khóa học

pronunciation seminar plus
  • Iker Phương
  • 0 com.
26Th12 2017

Pronunciation training seminar – mọi thứ về âm Anh Mỹ

Mình trăn trở mãi về việc nâng cao nhận thức của mọi người về phát âm tiếng Anh. Các khóa đào tạo – để đảm bảo chất lượng – thì phải hạn chế sĩ số và do đó, học phí

onlinelearning plus
  • Iker Phương
  • 0 com.
28Th9 2017

Phát âm tiếng Anh toàn diện (online) tại Moon ESL

Anh Hán Trung Kiên (nguồn: ở đây)
Từ tháng 8/2017, các khóa phát âm tiếng Anh của MoonESL sẽ học trực tuyến với hai giảng viên chính tại MoonESL, cô Moon và thầy Quang. Lớp phát âm tiếng Anh toàn diện do cô Moon đảm

Business People meeting plus
  • Iker Phương
  • 0 com.
20Th7 2017

Phát âm tiếng Anh (online) cơ bản tại Moon ESL

Nguồn: facebook
Từ tháng 8/2017, các khóa học phát âm tiếng Anh của MoonESL sẽ chuyển qua học trực tuyến. Lớp phát âm tiếng Anh cơ bản do thầy Quang đảm nhiệm.
(Bài viết liên quan: HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH Ở MOON

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube