Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Khóa học

mooooon plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
20Th5 2020

Khóa luyện nói tiếng Anh lưu loát

Hiện ở Việt Nam, Moon ESL là trung tâm DUY NHẤT cung cấp khóa đào tạo học viên nói tiếng Anh lưu loát. Để nói được lưu loát, học viên cần phải nắm vững kiến thức về phát âm (âm,

70826830_2526601040901292_6255234380424282112_n plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
16Th1 2020

Phát âm tiếng Anh toàn diện (offline)

“Khi nói tiếng Anh chuẩn, bạn vượt qua nỗi sợ khi giao tiếp với người nước ngoài. Nói chính xác là, bạn hoàn toàn tự tin vì bạn biết cách làm chủ những gì mình nói”. (Moon Nguyen – MOONESL founder,

cô Moon tốt nghiệp thủ khoa plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
27Th12 2019

Phát âm tiếng Anh toàn diện

Anh Hán Trung Kiên (nguồn: ở đây)

AI PHÙ HỢP HỌC KHÓA LUYỆN NÓI TIẾNG ANH CHUẨN MỸ (ONLINE)

Nếu bạn ở xa Hà Nội, và có nhu cầu luyện nói tiếng Anh chuẩn;
Nếu bạn muốn được giáo viên dạy tiếng Anh trên

70826830_2526601040901292_6255234380424282112_n plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
27Th12 2019

Phát âm tiếng Anh Toàn diện (offline)

“Khi nói tiếng Anh chuẩn, bạn vượt qua nỗi sợ khi giao tiếp với người nước ngoài. Nói chính xác là, bạn hoàn toàn tự tin vì bạn biết cách làm chủ những gì mình nói”. (Moon Nguyen – MOONESL founder,

cô Moon tốt nghiệp thủ khoa plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
27Th12 2019

Phát âm tiếng Anh toàn diện (online)

Anh Hán Trung Kiên (nguồn: ở đây)

AI PHÙ HỢP HỌC KHÓA LUYỆN NÓI TIẾNG ANH CHUẨN MỸ (ONLINE)

Nếu bạn ở xa Hà Nội, và có nhu cầu luyện nói tiếng Anh chuẩn;
Nếu bạn muốn được giáo viên dạy tiếng Anh trên

cô Moon tốt nghiệp thủ khoa plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
19Th9 2019

Phát âm tiếng Anh căn bản (15 buổi – online)

“Khi nói tiếng Anh chuẩn, bạn vượt qua nỗi sợ khi giao tiếp với người nước ngoài. Nói chính xác là, bạn hoàn toàn tự tin vì bạn biết cách làm chủ những gì mình nói”. (Moon Nguyen – MOONESL founder,

quangmooon plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
20Th3 2018

Phát âm tiếng Anh Toàn Diện

Anh Hán Trung Kiên (nguồn: ở đây)

AI PHÙ HỢP HỌC KHÓA LUYỆN NÓI TIẾNG ANH CHUẨN MỸ (ONLINE)

Nếu bạn ở xa Hà Nội, và có nhu cầu luyện nói tiếng Anh chuẩn;
Nếu bạn muốn được giáo viên dạy tiếng Anh trên

44327506_2084807915114502_718718770750685184_n plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
26Th12 2017

Phát âm tiếng Anh toàn diện (offline2)

“Khi nói tiếng Anh chuẩn, bạn vượt qua nỗi sợ khi giao tiếp với người nước ngoài. Nói chính xác là, bạn hoàn toàn tự tin vì bạn biết cách làm chủ những gì mình nói”. (Moon Nguyen – MOONESL founder,

plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
28Th9 2017

Phát âm tiếng Anh toàn diện (offline3)

“Khi nói tiếng Anh chuẩn, bạn vượt qua nỗi sợ khi giao tiếp với người nước ngoài. Nói chính xác là, bạn hoàn toàn tự tin vì bạn biết cách làm chủ những gì mình nói”. (Moon Nguyen – MOONESL founder,

phát âm tiếng Anh plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
12Th12 2015

Phát âm tiếng Anh toàn diện (sáng)

“Khi nói tiếng Anh chuẩn, bạn vượt qua nỗi sợ khi giao tiếp với người nước ngoài. Nói chính xác là, bạn hoàn toàn tự tin vì bạn biết cách làm chủ những gì mình nói”. (Moon Nguyen – MOONESL founder,

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube