Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Khóa học

pronunciation seminar plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
26Th12 2017

Pronunciation training seminar – mọi thứ về âm Anh Mỹ

Mình trăn trở mãi về việc nâng cao nhận thức của mọi người về phát âm tiếng Anh. Các khóa đào tạo – để đảm bảo chất lượng – thì phải hạn chế sĩ số và do đó, học phí

Euphoric winner girl watching media in a laptop on the bed at home plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
24Th7 2017

Speak ABC – USA

Cảm nhận lớp ABC (nguồn: facebook)
Nếu bạn đã trải nghiệm khóa phát âm tiếng Anh tại MoonESL, bạn hoàn toàn có thể yên tâm bước tiếp, nâng cao kĩ năng nghe nói thực hành với khóa học Speak ABC (Khóa giao tiếp

Business People meeting plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
20Th7 2017

Phát âm tiếng Anh (online) cơ bản tại Moon ESL

Nguồn: facebook
Từ tháng 8/2017, các khóa học phát âm tiếng Anh của MoonESL sẽ chuyển qua học trực tuyến. Lớp phát âm tiếng Anh cơ bản do thầy Quang đảm nhiệm.
(Bài viết liên quan: HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH Ở MOON

Online-Learning-Male-600x400 plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
10Th12 2016

Phát âm tiếng Anh online nâng cao

Nếu bạn đang đọc bài này, chắc hẳn bạn đâ hoàn thiện khóa phát âm tiếng Anh cơ bản tại Moon ESL. Nếu như khóa phát âm cơ bản đã giúp bạn nói tiếng Anh rõ ràng, khóa nâng cao

phát âm tiếng Anh plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
12Th12 2015

Phát âm tiếng Anh (Speak like Americans) – Giới thiệu chung

Hiện tại, do giáo viên Moon ESL không ở Việt Nam, các khóa học phát âm tại Moon ESL sẽ chuyển sang học trực tuyến. Thông tin khóa học chi tiết tại:
Khóa học: Phát âm tiếng Anh cơ bản tại

exec plus
 • Iker Phương
 • 0 com.
12Th12 2015

Phát âm tiếng Anh (online) toàn diện tại Moon ESL

Anh Hán Trung Kiên (nguồn: ở đây)
Từ tháng 8/2017, các khóa phát âm tiếng Anh của MoonESL sẽ học trực tuyến với hai giảng viên chính tại MoonESL, cô Moon và thầy Quang. Lớp phát âm tiếng Anh toàn diện do cô Moon đảm nhiệm.

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube