Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Khóa học

Moon Nguyen plus
  • Iker Phương
  • 0 com.
20Th3 2018

Phát âm tiếng Anh (online) toàn diện (Ms. Moon)

Anh Hán Trung Kiên (nguồn: ở đây)
Từ tháng 8/2017, các khóa phát âm tiếng Anh của MoonESL sẽ học trực tuyến với hai giảng viên chính tại MoonESL, cô Moon và thầy Quang. Lớp phát âm tiếng Anh toàn diện do cô Moon đảm nhiệm.

Online-Learning-Male-600x400 plus
  • Iker Phương
  • 0 com.
10Th12 2016

Phát âm tiếng Anh online nâng cao

Nếu bạn đang đọc bài này, chắc hẳn bạn đâ hoàn thiện khóa phát âm tiếng Anh cơ bản tại Moon ESL. Nếu như khóa phát âm cơ bản đã giúp bạn nói tiếng Anh rõ ràng, khóa nâng cao

exec plus
  • Iker Phương
  • 0 com.
12Th12 2015

Phát âm tiếng Anh (online) toàn diện

Anh Hán Trung Kiên (nguồn: ở đây)
 

Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về hiệu quả chất lượng của khóa học trực tuyến tại MoonESL.  Không hề nhàm chán và thiếu động lực như những khóa học online bạn tìm thấy

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube