0985500296

Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Khóa học

Khóa học

Moon Nguyen
Học phát âm OnlinePhát âm tiếng anh

Phát âm tiếng Anh toàn diện (online)

Duration: 22
Cost: 9.000.000 VNĐ/Khóa

Đăng ký học

Anh Hán Trung Kiên (nguồn: ở đây)

Cô Moon Nguyen: Xem video dạy tiếng Anh trên VnExpress. 
Cô Moon là thủ khoa thạc sĩ ngôn ngữ học tại Mỹ,  từng dạy tiếng Anh trong 2

Attend a course

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube