Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Khóa học

Khóa học

lớp giao tiếp speak with confidence
Giao tiếp tiếng Anh

Speak with Confidence

Duration: 20 buổi (2h/buổi)
Cost: 9,900,000 VNĐ VNĐ/Khóa

Đăng ký học

 1. GIỚI THIỆU KHÓA GIAO TIẾP TIẾNG ANH TỰ TIN (SPEAK WITH CONFIDENCE)
1.1. Ai nên học khóa Speak with Confidence?
Bạn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh… Nhưng, bạn chưa tự

Attend a course

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube