Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Bài viết

“There cannot be a crisis next week. My SCHEDULE is already full” Henry A. Kissinger
SCHEDULE là kế hoạch công việc bạn phải làm hàng ngày. Từ tiếng Anh này được phát âm từ này như thế nào?
Thử phát âm và xem video hướng dẫn của cô Moon Nguyen nhé.
NHỚ LIKE


Read More

“When life gives you lemons, make lemonade” (Khi cuộc đời cho bạn một quả chanh (chua chát), hãy làm nước chanh).
Muốn làm nước chanh thì phải có đường… Đường tiếng Anh là SUGAR. Tiếc là nhiều người Việt Nam phát âm sai từ này. Xem video hướng dẫn của cô


Read More

KOREAN là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là CÔ-RI-ỪN.
Từ KOREAN bao gồm 3 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2: /kəˈri ən/. Bạn cùng tập phát âm từ này với cô Moon


Read More

PINEAPPLE là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là PAI-ÉP-PỒ.
Từ PINEAPPLE bao gồm 3 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên: /ˈpaɪˌnæp əl/. Mọi người thường phát âm sai từ này vì nghĩ


Read More

UNCLE là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là ĂN-CỒ.
Từ UNCLE bao gồm 2 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên: /ˈʌŋ kəl/. Mọi người thường phát âm sai từ này vì nghĩ


Read More

EXPERIENCE là một từ tiếng Anh nhiều người phát âm sai. Mọi người hay phát âm từ này là:
– ích-spe-ri-ần
– ích-spơ-ri-ần
Phát âm như trên thật ra cũng không quá sai, nhưng chưa thật chính xác ở 2 điểm: trọng âm của từ không đúng – và không có âm cuối.
Từ


Read More

GHOST là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người hay phát âm từ này là GÓT… GÓT.
Từ GHOST có cách phát âm hơi khác giống như cách viết một chút. Nguyên âm của từ này là âm /oʊ/ (gần giống “âu” trong


Read More

PERCENT là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là PƠ-SỪN.
Từ PERCENT bao gồm 2 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên: /pərˈsɛnt/.
Nếu phát âm là: PƠ-SỪN, trọng âm rơi vào âm tiết thứ


Read More

PUBLISH là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là PẮP-LÍT.
Từ PUBLISH bao gồm 2 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên: /ˈpʌb lɪʃ/. Điểm khó của phát âm từ này là:
1. Âm “schwa


Read More

CHOCOLATE là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là “CHO-CO-LẾT” hoặc “CHÔ-CÔ-LẾT”
Thật ra, CHOCOLATE thường chỉ được phát âm 2 âm tiết, /ˈtʃɔk-lɪt/. Ở một số vùng, người ta phát âm đủ cả 3 âm tiết (giống


Read More

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube