Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Phát âm tiếng anh

Moon ESL

Phát âm tiếng Anh – Mỹ và Anh – Anh đều là tiếng Anh chuẩn. Tuy nhiên, giữa 2 ngôn ngữ có nhiều điểm khác biệt, cả về trừ vựng – ví dụ, rubber ở Anh là cao su, qua Mỹ thành bao cao su (condom), lẫn về cách phát âm.
Trong phạm vi


Read More

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube