Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Video

KOREAN là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là CÔ-RI-ỪN.
Từ KOREAN bao gồm 3 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2: /kəˈri ən/. Bạn cùng tập phát âm từ này với cô Moon


Read More

PINEAPPLE là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là PAI-ÉP-PỒ.
Từ PINEAPPLE bao gồm 3 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên: /ˈpaɪˌnæp əl/. Mọi người thường phát âm sai từ này vì nghĩ


Read More

UNCLE là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là ĂN-CỒ.
Từ UNCLE bao gồm 2 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên: /ˈʌŋ kəl/. Mọi người thường phát âm sai từ này vì nghĩ


Read More

EXPERIENCE là một từ tiếng Anh nhiều người phát âm sai. Mọi người hay phát âm từ này là:
– ích-spe-ri-ần
– ích-spơ-ri-ần
Phát âm như trên thật ra cũng không quá sai, nhưng chưa thật chính xác ở 2 điểm: trọng âm của từ không đúng – và không có âm cuối.
Từ


Read More

GHOST là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người hay phát âm từ này là GÓT… GÓT.
Từ GHOST có cách phát âm hơi khác giống như cách viết một chút. Nguyên âm của từ này là âm /oʊ/ (gần giống “âu” trong


Read More

PERCENT là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là PƠ-SỪN.
Từ PERCENT bao gồm 2 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên: /pərˈsɛnt/.
Nếu phát âm là: PƠ-SỪN, trọng âm rơi vào âm tiết thứ


Read More

PUBLISH là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là PẮP-LÍT.
Từ PUBLISH bao gồm 2 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên: /ˈpʌb lɪʃ/. Điểm khó của phát âm từ này là:
1. Âm “schwa


Read More

CHOCOLATE là một từ tiếng Anh nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là “CHO-CO-LẾT” hoặc “CHÔ-CÔ-LẾT”
Thật ra, CHOCOLATE thường chỉ được phát âm 2 âm tiết, /ˈtʃɔk-lɪt/. Ở một số vùng, người ta phát âm đủ cả 3 âm tiết (giống


Read More

DẪN KHÁCH TÂY ĐI THĂM QUAN HÀ NỘI, BẠN ĐÃ NÓI ĐÚNG TỪ NÀY CHƯA?
“Literature”, một từ tiếng Anh có mặt trong tên tiếng Anh của một địa danh nổi tiếng (tourist attraction) tại Hà Nội. Tuy nhiên, từ này hay được phát âm chưa chính xác gây khó hiểu


Read More

SOAP là một từ tiếng Anh nhiều người phát âm sai. Thông thường, mọi người đọc từ này theo cách rất “Việt Nam”: SOÁP.
Từ SOAP có nguyên âm là /oʊ/ (hơi giống “âu” trong tiếng Việt), đọc là /soʊp/. Bạn cùng đọc nhé: /oʊ/, /oʊ/, /oʊ/, /soʊp/. Bạn đọc đúng


Read More

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube