Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Video

FILM là một từ tiếng Anh đơn giản mà hầu hết người Việt phát âm sai. Mọi người thường phát âm từ này là PHIM, “I am watching PHIM”. Thật ra, từ FILM là từ có cách phát âm giống cách viết: /fɪlm/.
Phần lớn mọi người bỏ qua âm /l/


Read More

“CLOTHES” là từ tiếng Anh mà hầu hết người Việt Nam phát âm sai. Mọi người thường đọc từ này là “k-lâu-dịt” hoặc “cờ-lâu-thịt”.
Thật ra, từ này chỉ có 1 âm tiết, có thể đọc là: “kloʊ-z” hoặc “kloʊð-z”. Phần “ịt” mà mọi người hay đọc thật ra chỉ đơn


Read More

Hey Peter, have you watched my VIDEO?
Từ VIDEO trong tiếng Anh thường bị phát âm sai là: Vi-deo hoặc Vi-đeo. Thật ra, từ này có 3 âm tiết: /ˈvɪ-di-oʊ/, với trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên, trọng âm phụ rơi vào âm tiết cuối. Mình cùng đọc


Read More

Do you have VEGETABLE today? (Hôm nay bạn có ăn rau không?)
VEGETABLE bạn phát âm như thế nào nhỉ?
Ve-dét-tây-bồ?
Nhiều người Việt cũng phát âm từ này như thế… Nhưng không đúng đâu.
Từ VEGETABLE là từ chỉ có 3 âm tiết: /ˈvedʒ-tə-bl/. Chữ “e” trong “GET” là âm câm. Một điểm nữa là


Read More

HEART là một từ tiếng Anh thường bị phát âm sai. Rất nhiều người phát âm từ này là HỚT. Nếu phát âm như vậy, người nghe sẽ nghe thành HURT /hɜrt/.
Từ HEART có nguyên âm là /ɑr/ – một tổ hợp âm giữa âm “o ngắn”  /ɑ/ và âm /r/


Read More

DOLLAR là một từ cực kì thông dụng hay sử dụng trong tiếng Anh (nhất là ngành tài chính ngân hàng), nhưng từ này không phải ai cũng biết cách nói chuẩn. Có phải từ này là “đô la” như chúng mình vẫn hay nói?
Thật ra từ Dollar được phát


Read More

Cuối tuần nhà mình có ai đi MASSAGE không? À, từ MASSAGE phát âm như thế nào nhỉ?
Bạn thử phát âm từ này xem!
/mát-xa/, hay
/ˈmɛs ɪdʒ/
Không đúng đâu bạn ạ. Cách đầu tiên thì người ta nghe sẽ không hiểu gì, còn cách thứ hai, người ta sẽ nghe thành


Read More

COMMENT là một từ tiếng Anh thường gặp bị nhiều người phát âm sai.
Sáng nay bạn nhận được bao nhiêu CÒM? Từ COMMENT là từ mà rất nhiều người phát âm sai, thường được đọc là:
***COM-MỪN***
Cách phát âm này không chính xác, nó là người nghe bị nhầm sang từ


Read More

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube