Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Nói tiếng Anh chuẩn Mỹ online sáng 246

  • moon1
Event Date:Address:

moon1

Đây là tấm ảnh khi Moon đại diện cho khoa đi làm “poster presentation” về một đề tài nghiên cứu về tác dụng của học phát âm tới khả năng nghe của người Việt tại Michigan, USA.
Khi bạn nói chuẩn, bạn nghe tốt hơn, chính xác là như thế.
Khóa nói tiếng Anh chuẩn Mỹ online khai giảng sáng 27/12/2019, học vào 10-11h sáng thứ 246

Đăng ký học

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube