Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

LỊCH KHAI GIẢNG (MOON ESL)

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC SỐ HỌC VIÊN SỐ BUỔI GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC
Phát âm tiếng Anh (online) toàn diện (Ms. Moon) 20/06/2018 8 - 9 p.m. Mon, Wed, Fri 6 (FULL) 22 Cô Moon Nguyen Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh toàn diện (online) thầy Quang 19/06/2018 9.30 - 10.30 p.m. Tue, Thu, Sat 6 (2 available) 22 Thầy Quang Nguyen Đăng ký học
Speak ABC – USA 19/06/2018 8-9h tối thứ 3, 5, 7 6 25 hours Thầy Quang Nguyen Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh (online) toàn diện (Cô Moon) 20/06/2018 9.30 - 10.30 p.m. Mon, Wed, Fri 6 (FULL) 22 classes Cô Moon Nguyen Đăng ký học

Note: Lịch khai giảng thực tế có thể lùi lại 7-10 ngày so với lịch dự kiến.

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube