Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

LỊCH KHAI GIẢNG (MOON ESL)

KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC NGÀY KHAI GIẢNG SỐ HỌC VIÊN SỐ BUỔI GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC
Phát âm tiếng Anh toàn diện 8.15-9.30 tối 357 15/09/2020 6-10 10.8 tr/22 buổi Thầy Quang Nguyen Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh toàn diện (online) 8.15-9.30 tối thứ 246 07/10/2020 6-10 10.8 tr/22 buổi Cô Moon Nguyen,
Thầy Quang Nguyen
Đăng ký học

Note: Lịch khai giảng thực tế có thể lùi lại 7-10 ngày so với lịch dự kiến.

Thông tin giáo viên:

Xem profile của cô Moon Nguyen

Xem profile của thầy Quang Nguyen

 

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube