Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

LỊCH KHAI GIẢNG (MOON ESL)

KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC NGÀY KHAI GIẢNG SỐ HỌC VIÊN SỐ BUỔI GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC
Phát âm tiếng Anh chuyên sâu (online) 9.30 - 10.30, SÁNG 3, 5 05/02/2020 6-8 10.8 tr/22 buổi Thầy Quang Nguyen Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh chuyên sâu (online)* 8-9 TỐI 246 03/02/2020 6-8 10,8tr/22 buổi Cô Moon Nguyen Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh chuyên sâu cho giao tiếp 6 - 7.30 TỐI 35 ; 4.30 - 6 CHIỀU 7 04/02/2020 15 10.8 tr/25 buổi Thầy Quang Nguyen Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh chuyên sâu cho giao tiếp 10.00 - 11.30 SÁNG 2,4,6 05/02/2020 15 10.8tr/25 buổi Cô Moon Nguyen Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh chuyên sâu cho giao tiếp** 6.00 - 7.30 TỐI 246** 10/02/2020 12-15 22 buổi/10.8 tr Thầy Quang Nguyen Đăng ký học

* Lớp phát âm online khai giảng 3/2 sẽ học vào thứ 4, 6 trong tháng 2,  từ đầu tháng 3, học đầy đủ các buổi tối thứ 246.

** Lớp phát âm tối 246 khai giảng 12/2 sẽ học vào thứ 2, 6 đến giữa tháng 3, sau đó học đầy đủ các buổi tối thứ 2, 4, 6

Khi bạn học bất kỳ lớp nào tại MoonESL, nếu sau 3 buổi đầu tiên, với điều kiện bạn đi học đủ 3 buổi + làm bài tập về nhà đầy đủ/ gửi bài đúng hạn mà bạn cảm thấy phương pháp chưa phù hợp với bản thân, Moon ESL sẽ hoàn lại 100% học phí. Từ buổi thứ 4 mà học viên không có ý kiến gì thì chính sách hoàn tiền sẽ không được áp dụng.Image may contain: 1 person, smiling, text

Note: Lịch khai giảng thực tế có thể lùi lại 7-10 ngày so với lịch dự kiến.

Thông tin giáo viên:

Xem profile của cô Moon Nguyen

Xem profile của thầy Quang Nguyen

 

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube