0985500296

Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

LỊCH KHAI GIẢNG (MOON ESL)

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC SỐ HỌC VIÊN SỐ BUỔI GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC
Phát âm tiếng Anh cho TEEN 29/10/2019 6-8 p.m. Tuesday; 4-6 p.m. Saturday 20 25 Cô Moon Nguyen Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh toàn diện (online) 16/09/2019 10- 11.15 a.m. Mon, Wed, Fri 6-10 22 Cô Moon Nguyen Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh – Pronunciation for Clearer Communication (morning) 04/11/2019 9.30 - 11.30 Sáng 2,4,6 20 25 Cô Moon Nguyen,
Thầy Quang Nguyen
Đăng ký học
Phát âm tiếng Anh (Pronunciation for Clearer Communication) – offline 24/10/2019 6.30 -8.00 p.m. Thu, Sat 20 25 Thầy Quang Nguyen Đăng ký học

Note: Lịch khai giảng thực tế có thể lùi lại 7-10 ngày so với lịch dự kiến.

Thông tin giáo viên:

Xem profile của cô Moon Nguyen

Xem profile của thầy Quang Nguyen

 

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube