Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Nhìn mặt chữ, đoán phát âm trong tiếng Anh

Tiếng Anh không giống tiếng Việt, vì chữ viết và đọc có thể khác nhau rất nhiều. Tuy nhiên, kỹ năng “luận” cách đọc từ chữ viết trong một chừng mực nào đó vẫn sẽ hữu ích cho người học tiếng Anh. Thầy Quang hướng dẫn một số bước cơ bản để bạn có thể nhìn mặt chữ và “đoán” phát âm.

Video liên quan

Trọng âm trong cụm trạng từ – tính từ
Cách nhấn trọng âm trong cụm động từ (phrasal verb)
Cách phân biệt Ms. Miss và Mrs.

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube