0985500296

Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

On the line

nghe tiếng anh qua phim

Hôm rồi vừa chạy vừa nghe đài, thấy có vụ “Colombia’s peace is on the line”, mình mất mấy giây để tư duy. Nghe một lúc thì hiểu nó nghĩa là: “at risk”, hoặc “at steak” hoặc “in danger”, có nghĩa là trong vùng nguy hiểm.

Dịch kiểu tiếng Việt nghe giống như là “đi trên dây” đó!

Quang Nguyen

Bài viết liên quan

HOA TRONG TIẾNG ANH Hoa trong tiếng Anh
say-what Chuyện luyện nghe…
chicago Phát âm giống như bản đồ…

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube