Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Phát âm tiếng Anh: Âm /i/ (Moon ESL)

sheep-or-ship-1 plus

Âm /i/ là một âm thuộc hệ thống nguyên âm trong tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, âm i là một âm khá phổ biến. Tuy nhiên cách phát âm của âm “i” khá đơn giản và được chia là 2 nhóm chính đó là âm i “ngắn” và âm i “dài”. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa 2 âm này KHÔNG NẰM Ở ĐỘ DÀI, NGẮN CỦA ÂM, mà nằm ở vị trí miệng khi phát âm. Hãy cùng xem hướng dẫn âm /i/ của cô Moon Nguyen – chuyên gia phát âm tiếng Anh hàng đầu tại Việt Nam hiện nay:

LƯU Ý: Một số video của Moon ESL dành riêng cho khách hàng. Để xem video, khách hàng vui lòng đăng nhập vào tài khoản email đã đăng ký với Moon ESL. Mọi câu hỏi vui lòng liên hệ email info@moonesl.vn hoặc số điện thoại 04 3232 1479

Đặc thù âm i “dài” /i/

Âm i dài có đặc trưng là miệng kéo căng hết sang hai bên. Nhắc lại, trong tiếng Anh Mỹ, gọi âm /i/ là âm “i dài” KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ BẠN KÉO DÀI ÂM /i/ RA.

Âm /i/ được đọc ngắn, gọn trong những từ như: seat, seek, sheep; và đọc dài hơn trong những từ như: seed, seem, see.

Một số trường hợp của âm /i/: 

ea(-)    Sea /si/, Seat /sit/, Please (v) /pliz/, Teach /titʃ/, Peace /pis/

ee(-)    Bee /bi/, Beet /bit/, Tree /tri/, Green /grin/

–e        Be /bi/, She /ʃi/, We /wi/, Evil /’ivl/, Egypt /ˈiː.dʒɪpt/, Secret /’sikrit/

e-e       Even /’ivən/, Evening /ˈiːvniŋ/, Complete /kəmˈpliːt/

ie-        Believe /biˈliːv/, Belief /biˈliːf/, Relieve /riˈliːv/

ei-        Deceive /diˈsiːv/, Receive /riˈsiːv/, Receipt /riˈsiːt/

–ese    Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, Chinese /ˌtʃaiˈniːz/

sheep-or-ship

Đôi khi rất khó để phân biệt giữa âm /i/ và âm /ɪ/ trong tiếng Anh

Đặc thù của âm i “ngắn”/ɪ/

Âm /ɪ/ có đặc trưng là miệng hơi kéo sang hai bên (vị trí miệng di chuyển từ thả lỏng tới 1/2 vị trí miệng của âm /i/ dài ở trên). Cần lưu ý, trong tiếng Anh Mỹ, gọi âm /ɪ/ là âm “i ngắn” KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ LÀM NGẮN ÂM LẠI.

Âm /ɪ/ được đọc ngắn, gọn trong những từ như: sit, sip, kick; và đọc dài hơn trong những từ như: sid, sin, big.

Một số trường hợp của âm /ɪ/

-i-       Big /bɪg/, Dig /dɪg/, Thick /θɪk/, Thin /θɪn/

Các từ bắt đầu bằng

be-     Become /bɪˈkʌm/, Behave /bɪˈheɪv/

de-     Defrost /ˌdɪːˈfrɔːst/, Decide /dɪˈsaɪd/

re-     Renew /rɪˈnuː/, Return /rɪˈtɜːn/, Report /rɪˈpɔːt/

Ex-     Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/

E-      Eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/

em-   Embed /ɪmˈbed/, Employ /ɪmˈploi/

En-   Enslave /ɪnˈsleɪv/, encounter /ɪnˈcauter/

Pre-  Predict /prɪˈdɪkt/

Các từ có đuôi:

Danh từ đuôi  ate       appropriate /əˈprəʊ.pri.ɪt/, Climate /ˈklaimɪt/

Các từ đuôi -y, -ly, -ive, -et, -let, -age   Industry/ˈɪndəstrɪ/, Frɪendly /ˈfrendli/, Expensive /ɪkˈspensɪv/, Market /ˈmɑːkɪt/, Booklet /ˈbʊklɪt/, Passage /ˈpæsɪdʒ/

Thay lời kết
Phát âm tiếng Anh không phải con đường DUY NHẤT giúp bạn giao tiếp tốt tiếng Anh, nhưng nó là con đường NGẮN NHẤT giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự tin. Tìm hiểu thêm về khóa đào tạo phát âm tiếng Anh tại Moon ESL tại đây.
Liên hệ: 04 3232 1479/ 0948 181118, tại số 7 ngõ 26 Nguyên Hồng

Thông tin tác giả

Mr. Quang

Mr. Quang

Giảng viên ĐH Ngoại Thương Hà Nội

Thạc Sĩ MBA – GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY, MI, USA

Giảng Viên cao cấp tại Moon ESL – Trung tâm đào tạo phát âm tiếng Anh

Chuyên gia phát âm tiếng Anh hàng đầu tại Việt Nam

 

Video liên quan

Phát âm chuẩn: “Have a good day”
Phân biệt âm “th” trong tiếng Anh và tiếng Việt
Bí quyết nghe phân biệt âm cuối /s/ và /z/

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube