Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Phát âm tiếng Anh: nối âm (Moon ESL)

noi am plus

Nối âm là một trong những nội dung quan trọng của phát âm tiếng Anh. Trong nói Anh Mỹ, độ trôi chảy của ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nối âm lại là nội dung lạ lẫm với hầu hết người Việt Nam do không có âm cuối (ending sound).

Nối âm là một trong những nội dung quan trọng của phát âm tiếng Anh. Trong nói Anh Mỹ, độ trôi chảy của ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nối âm lại là nội dung lạ lẫm với hầu hết người Việt Nam do không có âm cuối (ending sound).

Âm cuối trong tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng, ví dụ: nice – nine – night đều có âm /nai/ nhưng ta dựa vào âm cuối lần lượt là /s/, /n/, /t/ để phân biệt từ cần nói đến là từ gì. Chính ending sound đó đã dẫn đến một hiện tượng trong tiếng anh đó là hiện tượng nối âm.

1. Nối phụ âm đứng trước với nguyên âm đứng sau:

Phụ âm đứng trước nguyên âm:

Về nguyên tắc, khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm.

-Ví dụ:

+ “mark up”, bạn đọc liền chứ không tách rời 2 từ (/mar_kʌp/);

+ “leave (it)” đọc là /li-v-it/;

+ “Middle (East)”, /mi-dl-ist/

+ Đối với những cụm từ viết tắt, ví dụ “LA” (Los Angeles) phải đọc là /el-lei/; “MA” (Master of Arts), /em-mei/…

Luyện tập:

wall-eye—[‘wɔ.l’ai] pull-off—[‘pu.l.ɔf] hold on—[houl.dɔn] catch-all—[‘kæ-t∫-ɔl] break-up—[‘brei-k-ʌp]

Lưu ý: khi một phụ âm vô thanh đứng trước nguyên âm, trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm hữu thanh tương ứng. Ví dụ “laugh” được phát âm là /f/ tận cùng, nhưng nếu bạn dùng trong một cụm từ, ví dụ “laugh at someone”, bạn phải chuyển âm /f/ thành/v/ và đọc là /la:v væt/.

2. Nối nguyên âm đứng trước với nguyên âm đứng sau:

Về nguyên tắc, bạn sẽ thêm một phụ âm vào giữa 2 nguyên âm để nối. Có 2 quy tắc để thêm phụ âm như sau:

– Đối với nguyên âm tròn môi (khi phát âm, môi bạn nhìn giống hình chữ “o”, ví dụ:“ou”, “u”, “au”,… khi nói nhanh, một cách tự nhiên sẽ cảm thấy có phụ âm “w” ở giữa. Ví dụ “do it” sẽ giống như /du wit/.

Ví dụ: too often—too-w-often; who is—who-w-is; so I—/sou-wai/.

– Đối với nguyên âm dài môi (khi phát âm, môi bạn kéo dài sang 2 bên) ví dụ: /ai/, /i/, /ei/,… đi kèm với một nguyên âm ngay sau, một cách tự nhiên sẽ có âm /j/ (cách ký hiệu khác /y/) được chèn vào giữa. Ví dụ: “I ask” sẽ được đọc là /ai ya:sk/.

3. Nối phụ âm đứng trước với phụ âm đứng sau

Phụ âm đứng trước phụ âm: Về nguyên tắc, khi có 2 hay nhiều hơn phụ âm cùng nhóm đứng gần nhau, thì chỉ đọc 1 phụ âm mà thôi. Khi chữ trước kết thúc bằng phụ âm có cách phát âm giống hoặc tương tự phụ âm bắt đầu chữ sau, ta chỉ đọc phụ âm bắt đầu chữ sau thôi.

Ví dụ: “meet them” sẽ được đọc là /mi-them/; “got to” hay gotta, đọc là /ˈgɑː.t ̬ə/.

4. Các trường hợp biến âm

– Âm /t/+ /y/ = /tʃ/
Ví dụ: not yet [‘not- tʃet]; mixture [‘mikst∫ər]

– Âm /d/ + /j/ = /dʒ/
What’d you want? => /wat dʒa/ want?

– Phụ âm t, nằm giữa 2 nguyên âm và không là trọng âm, được phát âm là /d/
Ví dụ: tomato /tou’meidou/; I go to cinema /ai gou də sinimə/.

– “Him, her, them” trong một số trường hợp thực tế, âm “h” bị nuốt, ví dụ:
Ví dụ: I love her => I lover

Kết luận:
Nối âm, nói thì dễ, đọc thì sướng, nhưng để dùng được thì cần phải luyện tập nhiều và đúng cách. Có sư phụ tốt thì tiết kiệm thời gian, nói hay nói đúng nói nuột, nói tự nhiên.
Dân mình nghĩ: dạy phát âm trình độ làng nhàng là được. Nhưng kỳ thực không phải vậy, phát âm là học cách nói giống người bản xứ, cho rõ ràng tự nhiên. Thầy còn chưa rõ ràng tự nhiên thì sao dạy trò cho tốt được.
Cho nên giao tiếp chọn giáo viên làng nhàng, tây ba-lô được. Phát âm là phải chọn hàng thật xịn!

https://moonesl.vn/phat-am-tieng-anh-noi-am-moon-esl/

Bài viết liên quan

trẻ có cần học phát âm tiếng Anh Ngộ nhận khi học tiếng Anh: trẻ con không cần học phát âm
khẩu hình phát âm tiếng anh Ngộ nhận khi học Phát âm: hãy sửa khẩu hình cho em…
hqdefault Ngộ nhận về học tiếng Anh: học “phát âm” là học về “âm”

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube