Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Trọng âm trong tiếng Anh

Moon ESL plus

Trọng âm trong tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong phát âm tiếng Anh. Nói đúng trọng âm giúp người nghe có thể hiểu bạn đang nói gì, là tiền đề giúp bạn nói tiếng Anh tự tin, lưu loát. Trọng âm trong tiếng Anh

Phần đông người Việt Nam gặp vấn đề với trọng âm trong tiếng Anh. Lý do vì trong tiếng Việt không có khái niệm trọng âm từ (mỗi từ là một trọng âm), trong khi trong tiếng Anh, một từ có thể có nhiều âm tiết, nhưng chỉ có 1 trọng âm chính.

Trong phát âm tiếng Anh, từ có thể bao gồm 1 âm tiết hoặc nhiều âm tiết. Nhưng mỗi từ chỉ có 1 trọng âm chính:
Từ 1 âm tiết (one syllable): Mum /mʌm/
Từ 2 âm tiết (2 syllables): Mother /’mʌðə/
3 âm tiết (3 syllables): Grandmother/’græn,mʌðə/

Việc nhấn trọng âm của từ (bao gồm cả trọng âm chính và trọng âm phụ) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nói (và nghe) tiếng Anh.

Với các trọng âm chính (primary stress), bạn cần phát âm to hơn, cao hơn và dài hơn so với các âm tiết xung quanh.

Tuy nhiên, vấn đề chính của người Việt Nam khi nói tiếng Anh, thường lại không nằm ở chỗ “KHÔNG NHẤN TRỌNG ÂM” mà là “NHẤN TẤT CẢ CÁC ÂM”. Do đặc thù của tiếng Việt là đơn âm tiết, người Việt Nam có xu hướng đọc rõ tất cả các âm thay vì làm nhẹ các âm không được nhấn.

Việc học cách nhấn trọng âm không phải chỉ là học cách nhấn trọng âm, mà còn là cách GIẢM CÁC ÂM KHÔNG ĐƯỢC NHẤN. Đây là mấu chốt của vấn đề.

Cô Moon hướng dẫn cách đọc trọng âm chính xác:

Một số quy luật trọng âm trong tiếng Anh

– Trọng âm phụ trong tiếng Anh

– Trọng âm tiếng Anh với danh, tính, và động từ ghép

– Trọng âm tiếng Anh với cụm danh từ

– Trọng âm tiếng Anh với cụm tính – danh từ

– Trọng âm tiếng Anh với động từ ghép (phrasel verb)

Trọng âm tiếng Anh đối với tên riêng, chức danh, ngày tháng

– Trọng âm tiếng Anh với từ 2 âm tiết

– Trọng âm với từ có đuôi -ate

– Trọng âm tiếng Anh: các hậu tố không ảnh hưởng tới trọng âm

– Trọng âm tiếng Anh: trọng âm đứng trước hậu tố

– Trọng âm tiếng Anh: trọng âm rơi vào hậu tốt

– Trọng âm tiếng Anh: trọng âm cách hậu tố 1 âm tiết

***

Phát âm tiếng Anh không phải là con đường DUY NHẤT để giao tiếp tự tin, nhưng nó là con đường NGẮN NHẤT.

Học phát âm tiếng Anh với chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, tiếng Anh của bạn CHẮC CHẮN sẽ thay đổi trong thời gian ngắn, đăng ký học tại đây

PHÁT ÂM TIẾNG ANH – PRONUNCIATION FOR CLEARER COMMUNICATION

Website chính thức: www.moonesl.vn
Facebook: https://www.facebook.com/mooneslphatamtienganhmy/
Facebook cá nhân cô Moon: https://www.facebook.com/moon.esl
Xem video trên vnexpress tại đây http://goo.gl/38Nk3R

Bài viết liên quan

28238532_2125171191044281_4467945982351620587_o 3 bí quyết đơn giản để phát âm chuẩn mọi từ trong tiếng Anh
english immersion “Tắm tiếng Anh” sao cho hiệu quả?
Thời gian Dịch Việt – Anh có gì hại?

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube