Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Trọng âm trong tiếng Anh

Moon ESL plus

Trọng âm trong tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong phát âm tiếng Anh. Nói đúng trọng âm giúp người nghe có thể hiểu bạn đang nói gì, là tiền đề giúp bạn nói tiếng Anh tự tin, lưu loát. Trọng âm trong tiếng Anh

Phần đông người Việt Nam gặp vấn đề với trọng âm trong tiếng Anh. Lý do vì trong tiếng Việt không có khái niệm trọng âm từ (mỗi từ là một trọng âm), trong khi trong tiếng Anh, một từ có thể có nhiều âm tiết, nhưng chỉ có 1 trọng âm chính.

Trong phát âm tiếng Anh, từ có thể bao gồm 1 âm tiết hoặc nhiều âm tiết. Nhưng mỗi từ chỉ có 1 trọng âm chính:
Từ 1 âm tiết (one syllable): Mum /mʌm/
Từ 2 âm tiết (2 syllables): Mother /’mʌðə/
3 âm tiết (3 syllables): Grandmother/’græn,mʌðə/

Việc nhấn trọng âm của từ (bao gồm cả trọng âm chính và trọng âm phụ) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nói (và nghe) tiếng Anh.

Với các trọng âm chính (primary stress), bạn cần phát âm to hơn, cao hơn và dài hơn so với các âm tiết xung quanh.

Tuy nhiên, vấn đề chính của người Việt Nam khi nói tiếng Anh, thường lại không nằm ở chỗ “KHÔNG NHẤN TRỌNG ÂM” mà là “NHẤN TẤT CẢ CÁC ÂM”. Do đặc thù của tiếng Việt là đơn âm tiết, người Việt Nam có xu hướng đọc rõ tất cả các âm thay vì làm nhẹ các âm không được nhấn.

Việc học cách nhấn trọng âm không phải chỉ là học cách nhấn trọng âm, mà còn là cách GIẢM CÁC ÂM KHÔNG ĐƯỢC NHẤN. Đây là mấu chốt của vấn đề.

Cô Moon hướng dẫn cách đọc trọng âm chính xác:

Một số quy luật trọng âm trong tiếng Anh

– Trọng âm phụ trong tiếng Anh

– Trọng âm tiếng Anh với danh, tính, và động từ ghép

– Trọng âm tiếng Anh với cụm danh từ

– Trọng âm tiếng Anh với cụm tính – danh từ

– Trọng âm tiếng Anh với động từ ghép (phrasel verb)

Trọng âm tiếng Anh đối với tên riêng, chức danh, ngày tháng

– Trọng âm tiếng Anh với từ 2 âm tiết

– Trọng âm với từ có đuôi -ate

– Trọng âm tiếng Anh: các hậu tố không ảnh hưởng tới trọng âm

– Trọng âm tiếng Anh: trọng âm đứng trước hậu tố

– Trọng âm tiếng Anh: trọng âm rơi vào hậu tốt

– Trọng âm tiếng Anh: trọng âm cách hậu tố 1 âm tiết

***

💘Tham gia vào cộng đồng “học phát âm tiếng Anh, nghe chuẩn, nói rõ” để được học nghe, nói, phát âm tiếng Anh miễn phí 👉 TẠI ĐÂY 

Tham khảo thông tin về cách thay đổi tiếng Anh của bạn (lịch hai giảng):

  1. Lớp COACH phát âm toàn diện giúp “lột xác” tiếng Anh của bạn: 👉TẠI ĐÂY
  2. Lớp luyện nghe MoonESL:  👉TẠI ĐÂY 
  3. Lớp luyện nói lưu loát cùng MoonESL: 👉TẠI ĐÂY 

Và đừng quên subscribe kênh Youtube của MoonESL 👉TẠI ĐÂY

 

Bài viết liên quan

học phát âm tiếng anh cùng con Làm thế nào để đọc tiếng Anh
134406409_1053787331787971_1075831947631946738_n “Trộn” tiếng Việt khi giao tiếp tiếng Anh
online-learning Tại sao nên học phát âm?

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube