Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Phụ âm cuối trong từ “best”

Phân biệt phụ âm cuối trong từ best, bet, và bad. Làm thế nào để nói câu:
he’s my best friend

Cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của bạn ở đây

Video liên quan

Phát âm chuẩn: “Have a good day”
Phân biệt âm “th” trong tiếng Anh và tiếng Việt
Bí quyết nghe phân biệt âm cuối /s/ và /z/

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube