Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Phụ âm cuối trong từ “best”

Phân biệt phụ âm cuối trong từ best, bet, và bad. Làm thế nào để nói câu:
he’s my best friend

Cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của bạn ở đây

Video liên quan

Bí quyết nghe phân biệt âm cuối /s/ và /z/
Cách nhấn trọng âm tiếng Anh
Cách đơn giản để tự sửa lỗi tiếng Anh

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube