Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Phụ âm cuối trong từ “best”

Phân biệt phụ âm cuối trong từ best, bet, và bad. Làm thế nào để nói câu:
he’s my best friend

Cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của bạn ở đây

Video liên quan

Nhìn mặt chữ, đoán phát âm trong tiếng Anh
Cách phân biệt Ms. Miss và Mrs.
phân biệt âm ɒ và ɒr trong potty và party

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube