Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Quy định chung học viên

1. NGHỈ HỌC

Moon ESL không có chính sách học bù. Nếu buộc phải nghỉ học, bạn sẽ được hỗ trợ bằng bài tập về nhà và review bài cũ ở buổi học tiếp theo.

2. NGHỈ HỌC VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

Với học viên không làm bài tập về nhà 5 buổi trở lên, giáo viên có quyền XEM XÉT CHO THÔI HỌC VÀ KHÔNG HOÀN TRẢ HỌC PHÍ.

Với các học viên sử dụng voucher cho khóa học, nếu nghỉ học 5 buổi trở lên HOẶC không làm bài tập về nhà 5 buổi trở lên, giáo viên có quyền XEM XÉT CHO THÔI HỌC VÀ KHÔNG HOÀN TRẢ HỌC PHÍ.

3. CAM KẾT CỦA HỌC VIÊN

Nếu bạn vào học muộn, bạn sẽ nộp phạt 20.000 vào quỹ lớp (trường hợp bất khả kháng như bận việc, học viên PHẢI BÁO TRƯỚC 30′ NẾU KHÔNG MUỐN NỘP PHẠT)

Nếu không hoặc làm thiếu hoặc nộp muộn bài tập về nhà, bạn sẽ nộp phạt 50.000 vào quỹ lớp.

Quỹ lớp là tài sản của cả lớp, cách sử dụng do lớp quyết định dựa trên nguyên tắc dân chủ..

4. SỬ DỤNG KẾT QUẢ TEST CHO NGHIÊN CỨU

Trước và sau mỗi khóa học, học viên sẽ có bài test kiểm tra khả năng nghe và nói.

Khi ký vào đơn này, học viên đồng ý cho Moon ESL sử dụng kết quả test đầu ra và đầu vào (ở trên) phục vụ mục đích nghiên cứu ngôn ngữ học nhằm phản ánh hiệu quả của học phát âm tiếng Anh lên khả năng nghe và nói của người học Việt Nam.

 

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube