Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Quy định chung học viên

Quý học viên vui lòng đọc kỹ quy định dưới đây. Nếu quý học viên không đồng ý với những quy định này thì vui lòng chưa đăng ký học tại MoonESL.

1. CAM KẾT CỦA HỌC VIÊN

Học viên vui lòng nộp 20.000 VNĐ vào quỹ lớp nếu nghỉ học/đi học muộn không có phép (trường hợp nghỉ học/đi học muộn, học viên vui lòng báo trước cho giáo viên trước buổi học). Nếu không nộp bài hoặc nộp thiếu, nộp muộn, học viên vui lòng nộp quỹ 50.000 VNĐ/lần. Quỹ lớp là tài sản của cả lớp, cách sử dụng do cả lớp quyết định dựa trên nguyên tắc dân chủ.

2. HỌC BÙ. 

Moon ESL không có chính sách học bù. Nếu buộc phải nghỉ học, bạn sẽ được hỗ trợ bằng bài tập về nhà kèm hệ thống video hướng dẫn, trên lớp giáo viên cũng sẽ liên tục giúp các học viên ôn lại bài.

3. ĐÌNH CHỈ HỌC. 

Để đảm bảo hiệu quả khóa học, với học viên không làm bài tập về nhà và/hoặc nghỉ học từ 5 buổi trở lên, giáo viên có quyền XEM XÉT CHO THÔI HỌC VÀ KHÔNG HOÀN TRẢ HỌC PHÍ.

4. BẢO LƯU

MoonESl không áp dụng chính sách bảo lưu khóa học khi khóa học đã bắt đầu. Học viên có thể bảo lưu khóa học  nếu thông báo cho MoonESL ít nhất 3 ngày trước ngày khai giảng.

Cảm ơn các Quý học viên đã đọc quy định này. Trước khi đăng ký học, Quý học viên vui lòng đọc kỹ và thông báo đồng ý với các quy định của MoonESL.

 

 

 

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube