Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

các ngày trong tuần

11T7 2017

Phát âm tiếng Anh: các ngày chuẩn trong tuần

Video hướng dẫn cách nói đúng các ngày trong tuần kiểu Mỹ.  CÓ HAI TỪ NHIỀU BẠN HAY NHẦM: WEDNESDAY VÀ SATURDAY. MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG VÀO PHÚT: 2:37 VÀ 4:30 NHÉ.

***
Phát âm tiếng Anh không phải là con đường DUY NHẤT để giao

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube