Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

calendar

26T3 2016

Calendar – Từ tiếng Anh bạn thường phát âm sai

“I’ve been on a CALENDAR, but I’ve never been on time” Marilyn Monroe
Có một CUỐN LỊCH và đúng giờ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. CALENDAR tiếng Anh phát âm như thế nào nhỉ?
Hãy thử xem, 90% người Việt

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube