Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

nhung tu tieng anh thuong phat am sai

28T5 2016

Twentieth – Từ tiếng Anh bạn thường phát âm sai

“I think President Clinton was probably the brightest President of the 20th century” Martin Sheen
Thế kỷ 20 – TWENTIETH century – phát âm tiếng Anh như thế nào nhỉ. Nhiều bạn đơn giản chỉ đọc là TWENTY, hoặc thêm âm

26T3 2016

Calendar – Từ tiếng Anh bạn thường phát âm sai

“I’ve been on a CALENDAR, but I’ve never been on time” Marilyn Monroe
Có một CUỐN LỊCH và đúng giờ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. CALENDAR tiếng Anh phát âm như thế nào nhỉ?
Hãy thử xem, 90% người Việt

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube