Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

receipt

25T2 2016

Receipt – Từ tiếng Anh bạn thường phát âm sai

RECEIPT – MỖI NGÀY 1 TỪ TIẾNG ANH BẠN THƯỜNG PHÁT ÂM SAI
Thượng nghị sĩ Robert Byrd nói về các khoản phí của Mỹ cho chiến tranh ở Iraq:
“The money the president wants to borrow for Iraq will come directly

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube