Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

tại sao không nghe được tiếng anh

17T4 2019

Tại sao nghe tiếng anh khó: áp lực thời gian

Tại sao nghe tiếng Anh lại khó như vậy, có nhiều lý do, nhưng một trong số đó là do áp lực thời gian khi bạn nghe tiếng Anh.
Nhiều người Việt cảm thấy tương đối thoải mái với kỹ năng

21CN 2019

Tại sao bạn không nghe được từ trong tiếng Anh?

Tại sao không nghe được tiếng Anh? Mình biết nhiều người rất chăm chỉ nghe tiếng Anh, nhưng khả năng nghe không bao giờ tiến bộ được và bắt đầu cảm thấy bế tắc. Trong bài viết này, mình sẽ

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube