Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

tu thuong phat am sai

29T6 2016

Tree – Từ tiếng Anh bạn thường phát âm sai

TREE là một từ tiếng Anh đơn giản mà nhiều người Việt Nam phát âm sai. Thông thường, mọi người phát âm từ này là TRUY (giống như truy nã).
Từ TREE có 1 âm tiết, đọc là /tri/. Vấn đề

14T5 2016

Experience- Từ tiếng Anh bạn thường phát âm sai

EXPERIENCE là một từ tiếng Anh nhiều người phát âm sai. Mọi người hay phát âm từ này là:
– ích-spe-ri-ần
– ích-spơ-ri-ần
Phát âm như trên thật ra cũng không quá sai, nhưng chưa thật chính xác ở 2 điểm: trọng âm

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube