Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Trọng âm tiếng Anh: từ có 2 âm tiết (Moon ESL)

2amtiet plus

Trọng âm đóng vai trò quan trọng trong phát âm tiếng Anh . Bài viết dưới đây đề cập tới trọng âm trong các từ có 2 âm tiết.

Đối với từ có 2 âm tiết, thông thường, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu đó là danh từ, PREsent. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu nó là động từ, preSENT. 

Tuy nhiên, trong tiếng Anh có rất nhiều ngoại lệ, ví dụ, từ COpy có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất trong cả 2 trường hợp là danh từ hoặc động từ:

Please copy this document for me

OK, this is the copy.

Trong video dưới đây, Thầy Quang – Chuyên gia phát âm tiếng Anh tại Moon ESL – hướng dẫn các bạn về trọng âm đối với các từ có 2 âm tiết trong tiếng Anh.

ư

Một số quy tắc nhấn trọng âm trong các từ có 2 âm tiết.
– Các danh từ và tính từ hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất:

Danh từ Tính từ
BROtherMONey

SHOWer

HAPpyPRETty

SUNny

– Các động từ hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, trừ các động từ 2 âm tiết kết thúc bằng “er” và “en”.

Động từ 2 âm tiết(2-syllable verbs) Ngoại lệExceptions
 rePEAT  /ri’pi:t/alLOW /ə’laʊ/

enJOY /in’ʤɔi/

ANswer/‘ɑ:nsər/OFfer/‘ɔfə/

LISten/’lisn/

– Với từ 2 âm tiết vừa là động từ, vừa là danh từ
Khi là danh từ, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
Khi là động từ, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ 2.
Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với nguyên tắc này.

Động từ(Verbs) Danh từ(Nouns) Ngoại lệ(Verbs and Nouns)
reCORDconTRAST

exPORT

deSERT

obJECT

preSENT

proDUCE

reBEL

proTEST

RecordCONtrast

Export

Desert

Object

PREsent

PROduce

RebeL

PROtest

AnswerPROmise

TRAvel

Visit

RePLY

PICture

Thay lời kết

Phát âm tiếng Anh không phải con đường DUY NHẤT giúp bạn giao tiếp tốt tiếng Anh, nhưng nó là con đường NGẮN NHẤT giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự tin. Tìm hiểu thêm về khóa đào tạo phát âm tiếng Anh tại Moon ESL tại đây.
Liên hệ: 04 3232 1479/ 0948 181118, tại số 7 ngõ 26 Nguyên Hồng

Quang Nguyen

Thông tin tác giả

Quang Nguyen

Mr. Quang

Giảng viên ĐH Ngoại Thương Hà Nội

Thạc Sĩ MBA – GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY, MI, USA

Giảng Viên cao cấp tại Moon ESL – Trung tâm đào tạo phát âm tiếng Anh

Chuyên gia phát âm tiếng Anh hàng đầu tại Việt Nam

Bài viết liên quan

70826830_2526601040901292_6255234380424282112_n Nỗi sợ hãi khi nghe tiếng Anh
28238532_2125171191044281_4467945982351620587_o Quang luyện nghe tiếng Anh ở Mỹ (2018)
luyen noi luu loat 6 bước tự luyện phát âm tiếng Anh của cô Moon Nguyen

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube