Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Trọng âm trong cụm danh từ tính từ

Trong câu: it’s a nice house, bạn sẽ nhấn mạnh vào từ “nice” hay “house” nhiều hơn? Phần lớn người học chọn từ “nice” và đây là đáp án chưa chính xác lắm. Cùng xem video hướng dẫn của thầy Quang để hiểu thêm về cách nhấn trọng âm trong câu.

Video liên quan

Luyện nói tiếng anh như thế nào? (Moon ESL)
Phương pháp luyện nghe tiếng Anh qua phim hiệu quả
4 cách luyện nghe tiếng Anh tốt nhất

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube