Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

Trọng âm trong cụm trạng từ – tính từ

Trong câu “it’s very expensive” bạn nhấn vào từ nào nhiều hơn? “very” hay “expensive”, đây là câu hỏi của rất nhiều người. Cùng xem video hướng dẫn của thầy Quang Nguyen để biết cách nhấn trọng âm một cách tự nhiên khi nói tiếng Anh

Video liên quan

Cách nhấn trọng âm trong cụm động từ (phrasal verb)
Nhìn mặt chữ, đoán phát âm trong tiếng Anh
Cách phân biệt Ms. Miss và Mrs.

Bình luân Facebook

Reviews

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube