Từ vựng tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất (âm /ʒ/)