Từ tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất (âm /eɪ/)


Click to listen highlighted text!