Hiển thị trang chủ

Khóa học: Luyện nghe sâu tiếng Anh (Intensive Listening Training)

Sau khi kết thúc khóa học, các bạn biết mình cần làm gì để có thể nghe hiểu tiếng Anh đối với các bài ngắn, và có kiến thức nền tảng để làm bài thi nghe IELTS sau này.

Khóa phát âm tiếng Anh – Luyện nói tự nhiên

Khóa học phát âm tiếng Anh toàn diện (online) tại MoonESL giúp bạn phát âm chuẩn, lột xác khả năng nghe và nói tiếng Anh của bạn.

Khóa học: Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát

Khóa Luyện nói tiếng Anh lưu loát của MoonESL là khóa học độc đáo và duy nhất ở Việt Nam hiện nay cung cấp cho bạn cả kiến thức, kỹ năng và ý tưởng để có thể nói tiếng Anh lưu loát.

Khóa học: Luyện nghe tiếng Anh toàn diện

Luyện nghe tiếng Anh liên quan tới nhiều kỹ năng khác nhau, do đó, với nhiều người học, nghe là kỹ năng khó nhất.