Độc tiếng Anh là gì: ‘toxic’ ‘poisonous’ hay ‘venomous’???


Click to listen highlighted text!