Bài test đuôi ed (3 câu)

Bài test đuôi ed (3 câu)

Câu 1: Từ “cooked” trong câu: “I cooked the rice” có âm cuối là
Câu 2: Trong câu: “the baby is naked”, từ “naked” có âm cuối là
Câu 3: Từ "watched" có âm cuối phát âm thế nào

Your score is:


Click to listen highlighted text!