Bài test rhythm (3 câu)

Bài test rhythm (3 câu)

Câu 1: Trong câu chào tạm biệt "have a good day", từ được nhấn nhiều nhất là:
Câu 2: Trong câu "I can swim", từ "can" thường được phát âm là:
Câu 3: Trong câu ""how do you spell (the word) beautiful? Từ nào thường sẽ được nhấn rõ nhất?

Your score is:


Click to listen highlighted text!