Cách phát âm s, es (test 1)

Cách phát âm s, es (test 1)

Câu 1: Từ "hats", đuôi "s/es" có cách phát âm là?
Câu 2: Từ "misses" có cách phát âm đuôi "s/es" là gì?
Câu 3: Chọn từ có cách phát âm đuôi "s/es" khác với các từ còn lại?
Câu 4: Từ "breaths" có cách phát âm đuôi "s/es" là gì?
Câu 5: Chọn từ có cách phát âm đuôi "s/es" khác với các từ còn lại?
Câu 6: Từ "crabs" có cách phát âm đuôi "s/es" là gì?
Câu 7: 7. Chọn từ có cách phát âm đuôi "s/es" khác với các từ còn lại?
Câu 8: Từ "figures" có cách phát âm đuôi "s/es" là gì?
Câu 9: Chọn từ có cách phát âm đuôi "s/es" khác với các từ còn lại?
Câu 10: Từ "clothes" có âm cuối phát âm là?

Your score is:


Click to listen highlighted text!