Ôn tập phụ âm (test)

Ôn tập phụ âm (test)

Câu 1: Âm cuối của từ "claps" là âm nào?
Câu 2: Phần "ed" trong từ 'played' được đọc thành âm nào?
Câu 3: Phần 'ed' trong từ "laughed" được đọc thành âm nào?
Câu 4: Dựa vào phiên âm, viết từ sau /ˈeɪ ʒə/
Câu 5: Theo quy tắc trong tiếng Anh-Mỹ, NHỮNG từ nào khi phát âm sẽ KHÔNG có cảm giác âm "ơ" ở giữa nguyên âm và phụ âm /l/ đứng cuối? (Có thể chọn hơn 1 đáp án)
Câu 6: Dựa vào phiên âm của câu /ɪtəl bi gʊd/, viết ra cả câu là:
Câu 7: Từ "we're" khi nói ra nghe giống từ nào nhất?
Câu 8: Dựa vào phiên âm, đọc lại câu sau: /aɪ sɔ ə ˈlɪtl gɜrl ɑn ðə strit/
Câu 9: Trong hai từ sau, nguyên âm từ nào được đọc dài hơn?
Câu 10: Âm flap/tapped /t/ xuất hiện (Anh-Mỹ) trong các từ nào (có thể chọn nhiều hơn 1 phương án)
Câu 11: Âm /t/ có thể bỏ đi trong từ nào?
Câu 12: Chọn phiên âm đúng của từ "singer"
Câu 13: Trong "Rose's mother" thì từ "Rose's" được phát âm là:
Câu 14: Từ 20th (twentieth) phiên âm là:
Câu 15: Âm cuối của từ "breathe" là âm nào trong các âm sau:

Your score is:


Click to listen highlighted text!