Test đọc ipa (1 câu)

Test đọc ipa (1 câu)

Thử tài phát âm của bạn

Câu 1: /fɜrm/ là phiên âm chuẩn của từ:
Câu 2: Từ "comb" có nguyên âm phát âm giống nguyên âm trong từ:

Your score is:


Click to listen highlighted text!