Test ngữ điệu (2 câu)

Test ngữ điệu (2 câu)

Câu 1: Thông thường, “are you OK” có ngữ điệu… ở cuối
Câu 2: Thông thường, “what’s your name?” có ngữ điệu… ở cuối

Your score is:


Click to listen highlighted text!