Trọng âm (test 3 câu)

Trọng âm (test 3 câu)

Câu 1: Từ "idea" có:
Câu 2: Từ "museum" (bảo tàng) có trọng âm rơi vào âm tiết thứ:
Câu 3: Từ "DETERMINED" (quyết tâm) có trọng âm rơi vào âm tiết số:

Your score is:


Click to listen highlighted text!