Trọng âm (test)

Trọng âm (test)

Câu 1: Từ nào có trọng âm khác với các từ còn lại?
Câu 2: Trong 4 từ sau, từ nào có trọng âm khác với các từ còn lại
Câu 3: Thêm hậu tố "-ee" thành từ "referee" có làm thay đổi trọng âm của từ gốc "refer" không?
Câu 4: Từ nào có trọng âm khác với các từ còn lại?
Câu 5: Từ nào có trọng âm khác với các từ còn lại?
Câu 6: Trong câu "I will graduate this year" đuôi "-ate" trong từ "graduate" có nhấn trọng âm không?
Câu 7: Trong câu "I present in front of the class", từ "present" có trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy?
Câu 8: Từ nào có trọng âm khác với các từ còn lại?
Câu 9: Từ nào có trọng âm khác với các từ còn lại?
Câu 10: Thêm hậu tố "-able" vào từ gốc "predict" có làm thay đổi trọng âm của từ không?

Your score is:


Click to listen highlighted text!