KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG GIẢNG VIÊN

Lịch học có thể lùi từ 7-14 ngày.

Hãy tham gia vào cộng đồng Học phát âm tiếng Anh, nghe chuẩn nói rõ cùng MoonESL tại đây Để biết về lộ trình học, vui lòng xem ở đây: Lộ trình học.

Hiện, MoonESL cung cấp các khóa học phát âm khóa luyện nghekhóa luyện nói lưu loát.

Mọi câu hỏi vui lòng liên hệ: