Nghe chép chính tả: Cú đớp tử thần của loài rắn có răng nanh dài nhất (lesson 3)