Nghe chép chính tả: Đàn sư tử phối hợp hạ gục ngựa vằn (Lesson 1) –