Nghe chép chính tả: Loài ếch tí hon có thể đoạt mạng 10 người (lesson 5)