Click to listen highlighted text!
Cách luyện nghe tiếng Anh

Nghe và giảm âm (reduction)

Giảm âm đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp bạn nghe tiếng Anh.

Một lần, lúc nghe “Michigan radio” trên đường đi mua cho bọn trẻ con bộ “bi-lắc” (table soccer), mình nghe cuộc phỏng vấn trên đài, tự nhiên có câu:

“Other any private companies that can provide the service?”

Đoạn này đang nói về tình hình khan hiếm ở Nam Sudan do chiến tranh.

Cái não chậm lụt của mình mất đến gần 1” để phân tích, “câu này là sao nhỉ, sao lại “other” ở đây?

Thì mới ngẫm ra người ta hỏi là:

“Are THERE any private companies that can provide the service?”

Từ “there” bị giảm đi, nghe thành “ther”, nên nghe cả cụm thành “other”…

Thế mới biết, học phát âm rất là hữu dụng trong nghe. Phải như ngày xưa không hiểu về “reduction” là chịu rồi.

Với lại, ngữ pháp và nghe nhiều cũng giúp nữa.

Mình thấy trong nghe tiếng Anh, reduction với nối âm, nuốt âm, biến âm là mấy cái khiến mọi người gặp khó khăn nhiều nhất.

Học phát âm rồi, chưa chắc nghe đã ra hết 100%, nhưng mà nếu có thực hành và chiêm nghiệm, thì dần dà nghe sẽ chả sót từ nào cả.

Cho nên mấy lớp mình dạy phát âm xong, nói thì rõ ràng và tự tin vượt bậc, nhưng nghe thì cũng tiến bộ bất ngờ luôn.

Tác giả: Quang Nguyễn

Facebook Comments

Click to listen highlighted text!