Click to listen highlighted text!

Ngữ điệu trong Tiếng Anh (intonation)

Ngữ điệu trong tiếng Anh là việc bạn sử dụng giai điệu trong tiếng Anh (lên, xuống, mạnh, nhẹ) để diễn tả ý tưởng của mình trong lời nói. Ngữ điệu trong tiếng Anh có thể giúp người nghe hiểu những nội dung mà ngôn ngữ viết không thể biểu hiện được, như hạnh phúc, đau buồn, cảm thông… 

1. Ngữ điệu trong câu kể

Với hầu hết các câu nói thông thường, người nói đi xuống ở cuối câu để thể hiện họ đã kết thúc ý tưởng. Đây là dấu hiệu về thời điểm bạn có thể hồi đáp lại người nói. Ngữ điệu đi xuống áp dụng với tất cả các loại câu nói thông thường như trong câu trần thuật:

I’m Vietnamese. ↓

Oh, really. I’ve never been there ↓

Nếu ngữ điệu đi lên ở cuối câu chứng tỏ người nói muốn nói thêm nữa (chưa kết thúc ý tưởng). Đây là dấu hiệu trong giao tiếp để người đối diện đừng “nhảy vào” trong câu nói.

I’m Vietnamese. ↑ But I was born in the U.S.↓

So do you have dual citizenship?

2. Ngữ điệu trong câu hỏi

– Đối với câu hỏi “wh”, ngữ điệu thường đi xuống vào cuối câu:

What are you doing? ↓

How are you today? ↓

Trường hợp sử dụng ngữ điệu đi lên vào cuối câu, thường trong trường hợp cần làm rõ thông tin hoặc yêu cầu nhắc lại, hoặc hoặc thể hiện sự quan tâm, hoặc người nghe rất muốn nghe câu trả lời:

What are you doing? ↓

I am playing the violin

What are you playing?↑

The violin

Đối với câu hỏi “yes – no” questions, ngữ điệu thường đi lên vào cuối câu:

Can you play Piano? ↑

Trường hợp người hỏi chờ đợi sự đồng tình của người nghe, ngữ điệu sẽ đi xuống vào cuối câu:

Will you marry me?↓

– Đối với các câu nói thông thường, trong giao tiếp – đặc biệt khi bạn không tin những gì mình vừa nghe, việc sử dụng ngữ điệu đi lên ở cuối câu biến câu thông thường thành câu hỏi:

He stole my bike

He did? ↑

– Đối với các câu hỏi đuôi (tag questions), thông thường nếu bạn đi lên vào cuối câu, bạn đang người đối diện

He stole your bike, didn’t he? ↑ (Không biết câu trả lời)

He stole your bike, didn’t he? ↓ (đã nghe phong thanh về vụ trôm xe)

3. Ngữ điệu thể hiện cảm xúc

Trong tiếng Anh, việc sử dụng ngữ điệu có thể “signal” cho người nghe về cảm xúc của người nói. Việc người nói lên hoặc xuống giọng có thể “tiềm ẩn” bên trong cảm xúc hạnh phúc, vui, buồn, chán nản… Biết cách sử dụng ngữ điệu để thể hiện cảm xúc sẽ giúp người nói giao tiếp hiệu quả hơn nhiều.

4. Ngữ điệu thể hiện ẩn ý

Việc lên hoặc xuống ngữ điệu trong một câu có thể thể hiện những ẩn ý khác nhau của người nói. Ví dụ, khi một người bước vào nhà và nói “hello?” với ngữ điệu đi lên, nó không phải là câu chào, mà thực chất là câu hỏi, giống như “hello, anybody home?”. Hay, trong câu “what’s your name?” nếu bạn nhấn vào từ “name”, có nghĩa bạn ngầm ý rằng, sau đó sẽ hỏi “age, address, phone number…”. Còn nếu nhấn vào “what”, đơn thuần, đó chỉ là câu hỏi tên.

Tác giả: Quang Nguyễn

Cải thiện phát âm tiếng Anh của bạn, tại sao không?

Nếu bạn muốn phát âm tiếng Anh chuẩn, hãy học cùng những chuyên gia hàng đầu. Thầy Quang và cô Moon sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ trong 5 năm, có bằng thạc sĩ Mỹ, thuyết trình hội thảo tại Mỹ về cách dạy phát âm tiếng Anh, và dạy tiếng Anh trên Vnexpress.net. Học phát âm tiếng Anh cùng thầy cô tại đây

Facebook Comments

Click to listen highlighted text!